Aktualności z tym tagiem (1 pozycji)


Realizujemy projekt Dostępność Plus dla zdrowia

Gminny Ośrodek Zdrowia w Choczewie – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest grantobiorcą projektu pod nazwą Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 702 291,52 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami: osób niepełnosprawnych, osób starszych, dzieci, kobiet w ciąży i matek karmiących w obszarze zarówno architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjnym jak i organizacyjnym.