Grafika zawierająca logo projektu "Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK)" na tle fotografii przedstawiającą kobietę w stroju lekarza siedzącą przy laptopie

Od teraz w nocy, w weekendy i święta, czyli poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, otrzymasz profesjonalną pomoc medyczną przez telefon. 800 137 200 – jeden bezpłatny numer dla całej Polski

800 137 200 – bezpłatny numer czynny w czasie zamknięcia GOZ

W trakcie rozmowy z konsultantem zostanie przeprowadzony z Tobą wstępny wywiad, podczas którego zostaniesz zapytany o imię i nazwisko oraz numer PESEL. Następnie skontaktuje się z Tobą pielęgniarka i w razie potrzeby lekarz.

Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:

  • nagłego zachorowania, poza godzinami pracy GOZ,
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia,
  • Jeśli masz 75+ i jesteś osobą ubezpieczoną w nagłym przypadku zachorowania poprzez TPK możesz otrzymać receptę refundowaną

Więcej informacji: