Logo projektu dostępność Plus wraz z logo Unii Europejskiej, Flagą Polski i napisem www.mapadotacji.gov.pl
Logo Fundusze Europejskie, Wiedza, edukacja, rozwój. Flaga Polski, Logo programu dostępność plus i logo Unii Europejskiej

Gminny Ośrodek Zdrowia w Choczewie – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest grantobiorcą projektu pod nazwą Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 702 291,52 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami: osób niepełnosprawnych, osób starszych, dzieci, kobiet w ciąży i matek karmiących w obszarze zarówno architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjnym jak i organizacyjnym.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła

  • komfortowo korzystać z poradni dla dzieci – poczekalnie wyposażone w stabilne siedziska z poręczami, miejsca do karmienia i przewijania niemowląt,
  • dostęp do nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej zarówno w placówce jak i podczas wizyt domowych,
  • łatwiejszy dostęp poprzez modernizację centrali telefonicznej,
  • łatwiej komunikować się z personelem placówki

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej zdrowie.gov.pl Link otworzy się w nowej karcie .

Grafika z logo uni europejskiej, polski i funduszy europejskich www.mapadotacji.gov.pl
Tagi: PROJEKTY