Grafika przedstawiająca dłonie lekarza trzymającą długopis nad wydrukiem z EKG.

Lekarze realizują Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia skierowany do osób, które w danym roku mają 35, 40, 45, 50, 55 lat, obciążone są czynnikami ryzyka, u których dotychczas nie została rozpoznana choroba układu krążenia i które w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki chorób krążenia także u innych świadczeniodawców.