Formularz zamawiania recepty on-line

Podaj dane pacjenta oraz nazwę leku na który chcesz uzyskać E-Receptę

Pola oznaczone znakiem * są wymagane


Dane pacjenta

Pozycja 1

Skany/zdjęcia dokumentacji medycznej Jeżeli do zamówienia recepty konieczne jest przesłanie plików (wyniki badań, wypisy szpitalne, informacje dla lekarza POZ) wyślij je na adres e-mail rejestracja@gozchoczewo.com.pl


Najczęstsze pytania

Czym jest e-recepta

Recepty on-line to usługa, dzięki której pacjent ma możliwość zamówienia recepty na lek stosowany stale, bez konieczności zrealizowania wizyty kontrolnej u lekarza.

Dla kogo e-recepta?

Recepta na zamawiany lek była już wcześniej wystawiana w przychodni GOZ Choczewo

Recepta wypisywana jest na lek przyjmowany na stałe

Czas oczekiwania?

Każde zgłoszenie po receptę wymaga weryfikacji oraz sprawdzenia jego zasadności przez lekarza, dlatego przychodnia zastrzega sobie prawo do wypisania recepty w terminie do 3 dni roboczych.

Jak odebrać i kto może to zrobić?

Wystawioną e-receptę (czterocyfrowy kod) otrzymasz SMS lub mailem jeśli posiadasz profil zaufany ePUAP.

Jeśli go nie masz lekarz lub rejestracja przekaże Ci kod telefonicznie – pamiętaj abyśmy zawsze mieli Twoje aktualne dane kontaktowe. Receptę zrealizujesz podając w aptece czterocyfrowy kod oraz swój numer PESEL.