Cennik usług medycznych nie finansowanych przez ubezpieczenia zdrowotne dla pacjentów komercyjnych oraz pacjentów nieubezpieczonych

LPNazwa pozycjiCena
1.Porada lekarska udzielona pacjentowi nieubezpieczonemu, u którego nie występuje zagrożenie życia lub zdrowia70 zł
2.Zaświadczenie o braku przeciwskazań do pracy za granicą50 zł
3.Zaświadczenie lekarskie50 zł
4.Epikryza – komercyjne firmy ubezpieczeniowe.150 zł
5.Epikryza + wyciąg dokumentacji medycznej z potwierdzeniem „za zgodność z oryginałem”200 zł
6.Badania dodatkowe – laboratoryjne
– morfologia15 zł
– OB12 zł
– cukier we krwi – test paskowy (glukometrem)5 zł
– cholesterol + HDL+LDL+TG (lipidogram)20 zł
– CRP – szybki test20 zł
– inne badania wykonane na życzenie pacjenta wg cennika laboratorium
7.Kwalifikacja lekarska do szczepienia i wykonanie szczepienia przez pielęgniarkę – dot. szczepień dodatkowych50 zł
8.Zabiegi rehabilitacyjne (za jeden zabieg)
– laseroterapia5 zł
– lampa Bioptron5 zł
9.Inhalacje (jeden zabieg ze swoim lekiem)5zł
10.Zabiegi lekarskie i pielęgniarskie:
– badanie ciśnienia tętniczego10 zł
– iniekcja domięśniowa i podskórna20 zł
– iniekcja dożylna25 zł
– założenie lub zmiana wenflonu15 zł
– płukanie jednego ucha10 zł
– wymiana cewnika15 zł
– usunięcie kleszcza20 zł
– zmiana opatrunku20 zł
– zdjęcie szwów25 zł
– pobranie krwi5 zł
– wlew kroplowy25 zł
11.EKG bez opisu20 zł
12.Badania ultrasonograficzne
– USG jamy brzusznej130 zł
– USG tarczycy130 zł
– USG narządu rodnego130 zł
– USG piersi130 zł
– USG TV dopochwowe130 zł
– USG Doppler160 zł
13.Spirometria30 zł
14.Szczepienia
Infanrix Hexa220 zł
Hexacima200 zł
Euvax65 zł
Prevenar280 zł
Tabela 1. Cennik usług medycznych GOZ Choczewo dla pacjentów komercyjnych oraz pacjentów nieubezpieczonych

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów badań, wydawania orzeczeń lub zaświadczeń związanych
  z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzekaniem
  o niepełnosprawności, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2790 z póź. zm.);
 2. Ustawa z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych (t.j. Dz. U.  2018 r. poz. 1510 z póź. zm);
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15.07.2003 r.
  w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 Nr 139, poz. 1328 z póź. zm.);
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069 z dnia 2015.12.08).
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowie z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz.U.2018.941 z dnia 2018.05.18).