Logo Fundusze Europejskie, Wiedza, edukacja, rozwój. Flaga Polski, Logo programu dostępność plus i logo Unii Europejskiej

Gminny Ośrodek Zdrowia w Choczewie - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest grantobiorcą projektu pod nazwą Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 702 291,52 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami: osób niepełnosprawnych, osób starszych, dzieci, kobiet w ciąży i matek karmiących w obszarze zarówno architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjnym jak i organizacyjnym.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła

  • komfortowo korzystać z poradni dla dzieci - poczekalnie wyposażone w stabilne siedziska z poręczami, miejsca do karmienia i przewijania niemowląt,
  • dostęp do nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej zarówno w placówce jak i podczas wizyt domowych,
  • łatwiejszy dostęp poprzez modernizację centrali telefonicznej,
  • łatwiej komunikować się z personelem placówki

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej zdrowie.gov.pl.

Grafika z logo uni europejskiej, polski i funduszy europejskich www.mapadotacji.gov.pl

Najnowsze (8 pozycji)


Realizujemy projekt Dostępność Plus dla zdrowia

📅 14 sierpnia 2023

Gminny Ośrodek Zdrowia w Choczewie – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest grantobiorcą projektu pod nazwą Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 702 291,52 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami: osób niepełnosprawnych, osób starszych, dzieci, kobiet w ciąży i matek karmiących w obszarze zarówno architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjnym jak i organizacyjnym.

Koniec działalności Teleplatformy Pierwszego Kontaktu

📅 8 stycznia 2024

Informacja w sprawie zakończenia działania Teleplatformy Pierwszego Kontaktu (TPK) 15 grudnia br. rozwiązuje się umowa Ministerstwa Zdrowia z operatorem Teleplatformy Pierwszego Kontaktu (TPK). TPK powstała w czasie pandemii COVID-19. Działanie platformy było ściśle związane z przepisami tzw. specustawy covidowej, które obowiązują do końca roku. Dlatego także ulega rozwiązaniu umowa dotycząca TPK.

Informacje o urlopach lekarzy

📅 23 sierpnia 2023

Urlopy i nieobecności lekarzy w okresie wakacyjnym lek. M. Żak – Nieobecność od 21 Sierpnia 2023 do 01 Września 2023 lek. P. Szlas – Nieobecność 15 Września 2023 lek. M. Niepomnik – Nieobecność 22 Września 2023

Profilaktyka 40 Plus

📅 22 sierpnia 2023

Profilaktyka 40 PLUS to program bezpłatnych badań profilaktycznych dla wszystkich Polaków i Polek powyżej 40. roku życia. Celem programu jest zwiększenie liczby osób wykonujących takie badania,  wczesne wykrywanie chorób i zaburzeń oraz zapobieganie ich rozwojowi.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK)

📅 22 sierpnia 2023

Od teraz w nocy, w weekendy i święta, czyli poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, otrzymasz profesjonalną pomoc medyczną przez telefon. 800 137 200 – jeden bezpłatny numer dla całej Polski

Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK)

📅 14 sierpnia 2023

Lekarze realizują Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia skierowany do osób, które w danym roku mają 35, 40, 45, 50, 55 lat, obciążone są czynnikami ryzyka, u których dotychczas nie została rozpoznana choroba układu krążenia i które w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki chorób krążenia także u innych świadczeniodawców.

Obowiązek noszenia maseczki

📅 8 sierpnia 2023

Przypominamy o obowiązku noszenia MASECZKI na terenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Choczewie. Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wstąpieniem stanu epidemii ↗ Link otworzy się w nowej karcie